Bernardýni
 
 
 

Výstavy 2016

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA SKVPM VRTOJBA - SLO, 12.11.2016

Daja BOV BIS Veteran 3 2016

foto: Danaja Štempihar

rozhodčí (BOB): Brigita Kremser, SLO
rozhodčí (BIS veterán): Georgiy Onisenko, UA

Ch. Daja Bina´s Joy od Strážců hor: výborná 1, veterán BOB, BIS veterán 3
(ICH. Dein Hards Chocolate Starcraft x ICH. Ubina du Val du Morakopf)

MVP PRAHA - CZ, 30.10.2016

Aston BOB Praha 2016
Belfort BOB Praha 2016

rozhodčí: Ann Long-Doyle, IRL

Alpine Dream Aston Artua: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB
(Ch. Boss Happines x ICh. Calypso del Piccolo Paradiso)

Alpine Dream Belfort: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB
(ICh. Paul De El Busgosu x ICh. Francesca du Chateau Robert)

Ch. Univers od Strážců hor: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS
(ICh. Joker od Strážců hor x ICH. Lejla od Strážců hor)

Ch. Nicolas od Strážců hor: výborná 2, r.CAC
(Ch. Baron v. Goldachtal x Ch. Dein Hards Wild Gossip)

MVP PRAHA - CZ, 29.10.2016

Aston CAC Praha 2016
Belfort BOB Praha 2016 II

rozhodčí: Boris Chapiro, F

Alpine Dream Aston Artua: výborná 1, CAC
(Ch. Boss Happines x ICh. Calypso del Piccolo Paradiso)

Alpine Dream Belfort: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB
(ICh. Paul De El Busgosu x ICh. Francesca du Chateau Robert)

Ch. Univers od Strážců hor: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS
(ICh. Joker od Strážců hor x ICH. Lejla od Strážců hor)

Ch. Nicolas od Strážců hor: výborná 2, r.CAC
(Ch. Baron v. Goldachtal x Ch. Dein Hards Wild Gossip)

MVP ČESKÉ BUDĚJOVICE - CZ, 9.10.2016

Aston BIG 2 ČB 2016

rozhodčí (BOB): Otakar Vondrouš, CZ
rozhodčí (BIG): Iuza Beradze, CZ

Alpine Dream Aston Artua: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB, BIG 2
(Ch. Boss Happines x ICh. Calypso del Piccolo Paradiso)

Alpine Dream Belfort: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB
(ICh. Paul De El Busgosu x ICh. Francesca du Chateau Robert)

3 x MVP KOMÁROM - HUN, 7. - 9.10.2016

Susan BOB Maďarsko 2016

rozhodčí: Knut Sigurd Wilberg, GB

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, CACIB, BOB
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)

rozhodčí: Siklosi Bela, HUN

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, r.CACIB
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)

rozhodčí: Dagmar Klein, RO

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, r.CACIB, nový šampion Maďarska
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


MVP TULLN - A, 2.10.2016

Susan BOB Tulln 2016

rozhodčí: Vakkilainen Sanna, FIN

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CACA, CACIB, Bundessieger 2016, BOB
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)

JCh. Xena od Strážců hor: výborná 1, CACA, CACIB, Bundessieger 2016, BOB
(Ch. Baron v. Goldachtal x Ch. Mischel od Strážců hor)


MVP TULLN - A, 1.10.2016

rozhodčí: Deutscher Erwin, A

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CACA, r.CACIB, nový Šampion Rakouska
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)

KLUBOVÁ VÝSTAVA BONHEIDEN - BE, 1.10.2016

Zeus Klubovka BE 2016

rozhodčí: Otto Mastrup, DK

Zeus od Strážců hor: velmi nadějný 1
(Ch. Baron v. Goldachtal x JCh. Stefanie od Strážců hor)


NVP BRNO - CZ, 25.9.2016

Aston BOS Brno 2016

rozhodčí: Tibor Havelka, SK

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, Národní vítěz, BOB
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)

Alpine Dream Aston Artua: výborná 1, CAJC, BOJ, BOS, splnil podmínky pro udělelní titulu Junior šampion ČR
(Ch. Boss Happines x ICh. Calypso del Piccolo Paradiso)


SPECIÁLNÍ VÝSTAVA ŽAMBERK - CZ, 10.9.2016

Belfort BOB SV Žamberk 2016

ALPINE DREAM BELFORT - CAJC, VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY MLADÝCH, BOJ, BOB

Zlatko

ZLATKO OD STRÁŽCŮ HOR - BIS ŠTĚNĚ

Venda Vítěz Speciální výstavy 2016

VENDA OD STRÁŽCŮ HOR - CAC, VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

Aston CAC SV Žamberk 2016

ALPINE DREAM ASTON ARTUA - CAC

Diggy BOV SV ŽAmberk 2016

ICH. DIGGY OD STRÁŽCŮ HOR - BOV, BIS VETERÁN

rozhodčí: Otakar Vondrouš, CZ

Alpine Dream Belfort: výborný 1, CAJC, Vítěz speciální výstavy mladých, BOJ, BOB
(ICh. Paul De El Busgosu x ICh. Francesca du Chateau Robert)

Venda od Strážců hor: výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy
(ICh. Joker od Strážců hor x Ch. Mischel od Strážců hor)

Union od Strážců hor: výborný 1, CAC
(ICh. Joker od Strážců hor x ICh. Lejla od Strážců hor)

ICh. Iwan od Strážců hor: výborný 1
(Emir Jurastic Bernaros x Ch. Elisabeth od Strážců hor)

Zlatko od Strážců hor: velmi nadějný 1, BIS štěně
(CH. Baron v. Goldachtal x JCH. stefanie od Strážců hor)

Xena od Strážců hor: výborná 2
(Ch. Baron v. Goldachtal x Ch. Mischel od Strážců hor)

Xara od Strážců hor: výborná 3
(Ch. Baron v. Goldachtal x Ch. Mischel od Strážců hor)

Ch. Univers od Strážců hor: výborná 3
(ICh. Joker od Strážců hor x ICh. Lejla od Strážců hor)

Ch. Daja Bina´s Joy od Strážců hor: výborná 1, BOV, BOS
(ICh. Dein Hards Chocolate Starcraft x ICh. Ubina du Val du Morakopf)

ICh. Dixie od Strážců hor: výborná 2
(ICh. Dein Hards Chocolate Starcraft x ICh. Ubina du Val du Morakopf)

Alpine Dream Aston Artua: výborná 1, CAC
(Ch. Boss Happines x ICh. Calypso del Piccolo Paradiso)

ICh. Joker od Strážců hor: výborný 3
(Ch. Ole v. der Mittelsmühle x Ch. Dein Hards Wild Gossip)

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 2, r.CAC
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)

Ch. Quera od Strážců hor: výborná 3
(ICh. Milan od Strážců hor x CH. Chelsea od Strážců hor)

ICh. Diggy od Strážců hor: výborná 1, BOV, BIS veterán
(ICh. Dein Hards Chocolate Starcraft x ICh. Ubina du Val du Morakopf)

ICh. Great Agáta od Strážců hor: výborná 1
(ICh. Tyronica Born For Winning x Ch. Agáta z Melounova)


EVROPSKÁ VÝSTAVA PSŮ BRUSEL - B, 28.8.2016

rozhodčí: Roosenboom Petrus, B

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 4
(ICh. Lord od Strážců hor x CH. Dein Hards Wild Gossip)


MVP BRATISLAVA - SK, 20.8.2016

rozhodčí: Sergej Vanža, SK

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, r.CACIB, nový Grandšampion Slovenska
(ICh. Lord od Strážců hor x CH. Dein Hards Wild Gossip)


MVP MLADÁ BOLESLAV - CZ, 14.8.2016

JUDGING MVP MB 2016 BOB SH

rozhodčí: Milan Plundra, CZ

Ch. Univers od Strážců hor: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB
(ICh. Joker od Strážců hor x ICh. Lejla od Strážců hor)

Venda od Strážců hor: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS
(ICh. Joker od Strážců hor x Ch. Mischel od Strážců hor)

JCh. Ursy od Strážců hor: výborná 1, CAC
(ICh. Joker od Strážců hor x ICh. Lejla od Strážců hor)

William od Strážců hor: výborná 1, CAJC, BOJ
(Ch. Baron v. Goldachtal x ICh. Lejla od Strážců hor)

Xena od Strážců hor: výborná 1, CAJC
(Ch. Baron v. Goldachtal x Ch. Michel od Strážců hor)

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, r.CACIB
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)

ICh. Diggy od Strážců hor: výborná 1, BOV, BOS, nový Veterán šampion
(ICh. Dein Hards Chocolate Starcraft x ICh. Ubina du Val du Morakopf)

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA LAULASMAA - EST, 31.7.2016

Estonia 2016 Homer

rozhodčí: Milan Plundra, CZ

ICh. Homér od Strážců hor: výborná 1, CQ, 3. nejlepší krátkosrstý pes, "Nejlepší hlava"
(ICh. Tyronica Born For Winning x Ch. Greta z Rubaničiek)

JCh. Valentin od Strážců hor: velmi dobrá
(ICh. Joker od Strážců hor x Ch. Mischel od Strážců hor)


NVP MLADÁ BOLESLAV - CZ, 17.7.2016

Aston BOJ MB 2016

foto: Honza Bendl

rozhodčí: Daniela Pavlovská, CZ

Alpine Dream Aston Artua: výborný 1, CAJC, BOJ
(Ch. Boss Happines x ICH. Calypso del Piccolo Paradiso)

Ch. Univers od Strážců hor: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, Národní vítěz, BOB, nový Šampion ČMKU
(ICh. Joker od Strážců hor x ICh. Lejlaod Strážců hor)

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, Národní vítěz, BOS
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


MVP KLAGENFURT - A, 19.6.2016

Xena BOB Klagenfurt 2016

rozhodčí: Christian Janes, A

JCh. Xena od Strážců hor: výborná 1, Jugendbeste, BOB
(Ch. Baron v. Goldachtal x Ch. Mischel od Strážců hor)


MVP BRNO - CZ, 19.6.2016

Union BOB Brno 2016

rozhodčí: Kraljič Zlatko, HR

Union od Strážců hor: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB
(ICh. Joker od Strážců hor x ICh. Lejla od Strážců hor)

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS, nový Grand šampion ČR
(ICH. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


MVP NITRA - SK, 12.6.2016

rozhodčí: Matakovič Bojan, HR

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, r.CAC, r.CACIB
(ICH. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


MVP NITRA - SK, 11.6.2016

rozhodčí: Polgár Andráš , RS

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, r.CAC, r.CACIB
(ICH. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


NVP NITRA - SK, 10.6.2016

rozhodčí: Polgár Andráš , RS

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, r.CAC
(ICH. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


SPECIÁLNÍ VÝSTAVA GALANTA - SK, 4.6.2016

Nicolas Galanta 2016

rozhodčí: Glenn A. Radcliffe, USA

Ch. Nicolas od Strážců hor: výborný 1, CAC, Nejlepší dlouhosrstý pes
(Ch. Baron v. Goldachtal x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


NVP HRUŠICA - SLO, 29.5.2016

Daja BIS veteran Hrušica 2016

rozhodčí (BOB): Marija Kavčič, SLO
rozhodčí (BIS veterán): Boris Baič, SLO

Ch. Daja Bina´s Joy od Strážců hor: výborná 1, Nejlepší veterán, BOB, BIS veterán
(ICh. Dein Hards Chocolate Starcraft x ICh. Ubina du Val du Morakopf)


MVP LITOMĚŘICE - CZ, 29.5.2016

rozhodčí: Ladislav Kukla, CZ

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


MVP WIESELBURG - A, 22.5.2016

rozhodčí: Niksa Lemo, HR

Xena od Strážců hor: výborná 1, Jugendbeste, nový Junioršampion Rakouska
(Ch. Baron v. Goldachtal x Ch. Mischel od Strážců hor)


MVP PRAHA - CZ, 1.5.2016

rozhodčí: Spoljarič Boris, HR

Ch. Univers od Strážců hor: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB
(ICh. Joker od Strážců hor x ICh. Lejla od Strážců hor)


MVP ZADAR - HR, 1.5.2016

Susan Zadar 2016

rozhodčí: Siniša Cujan, HR

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, CACIB, BOS, nový šampion Chorvatska
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


MVP ZADAR - HR, 30.4.2016

rozhodčí: Gabriela Ridarčíková, SK

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, CACIB, BOS
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


ŠAMPION ŠAMPIONŮ ZADAR - HR, 29.4.2016

rozhodčí: Juan Naveda Carreroe (E), Zlatko Kraljič (HR), Garbiela Ridarčíková (SK)

Ch. Susan od Strážců hor: postoupila do čtvrtfinále mezi nejlepších 8 psů!
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


MVP ZADAR - HR, 29.4.2016

rozhodčí: Svend Lovenkjaerd, DK

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, CACIB, BOS
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


MVP ZADAR - HR, 28.4.2016

rozhodčí: Adrian Argente, E

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, CACIB, BOS, splnila podmínky pro udělení titulu Interšampiona (C.I.B.)
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


MVP ČESKÉ BUDĚJOVICE - CZ, 24.4.2016

Iwan BOB České Budějovice 2016

rozhodčí: Karlo Bala, SRB

ICh. Iwan od Strážců hor: výborný 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB
(Emir Jurastic bernaros x Ch. Elisabeth od Strážců hor)


NVP SIAULIAI - LT, 23.4.2016

rozhodčí: Beata Petkeviča, LV

JCh. Valentin od Strážců hor: výborný 1, JCAC, Junior WInner, Junior BOS, BOS
(ICh. Joker od Strážců hor x Ch. Mischel od Strážců hor)

MVP SALZBURG - A, 10.4.2016

rozhodčí: Mag. Maissen-Jarisch Heliane, A

Xena od Strážců hor: výborná 1, Jungendbeste, BOS
(Ch. Baron v. Goldachtal x Ch. Mischel od Strážců hor)

NVP OSTRAVA - CZ, 10.4.2016

rozhodčí: Tibor Havelka, SK

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, Národní vítěz
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


MVP NITRA - SK, 3.4.2016

rozhodčí: Otakar Vondrouš, CZ

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, CACIB, BOS
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


MVP NITRA - SK, 2.4.2016

rozhodčí: Skalin Bo, SE

Ch. Susan od Strážců hor: velmi dobrá 2
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


VICTORY SHOW NITRA - SK, 1.4.2016

rozhodčí: Tibor Havelka, SK

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, Victory Winner, Slovenský šampion krásy
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


KLUBOVÁ VÝSTAVA MLADÁ BOLESLAV - CZ, 19.3.2016

Venda KVM 2016

VENDA OD STRÁŽCŮ HOR - CAJC, KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH, BOJ

Diggz BOV KV 2016

ICH. DIGGY OD STRÁŽCŮ HOR - BEST OF VETERÁN (8 roků)

Dixie KV 2016

ICH. DIXIE OD STRÁŽCŮ HOR - VÝBORNÁ 1 VE TŘÍDĚ VETERÁNŮ (8 roků)

Great Agata KV 2016

ICH. GREAT AGÁTA OD STRÁŽCŮ HOR - VÝBORNÁ 1 VE TŘÍDĚ ČESTNÉ (téměř 7 roků)

Ursy KV 2016

JCH. URSY OD STRÁŽCŮ HOR - VÝBORNÁ 1, CAC

Island KV 2016

CH. ISLAND OD STRÁŽCŮ HOR - VÝBORNÝ 2, R.CAC

Susan KV 2016

CH. SUSAN OD STRÁŽCŮ HOR - VÝBORNÁ 3


rozhodčí: Milan Plundra, CZ

Venda od Strážců hor: výborný 1, CAJC, Klubový vítěz mladých, BEST OF JUNIOR
(ICh. Joker od Strážců hor x Ch. Mischel od Strážců hor)

JCh. Ursy od Strážců hor: výborná 1, CAC
(ICh. Joker od Strážců hor x ICh. Lejla od Strážců hor)

ICh. Diggy od Strážců hor: výborná 1, BEST OF VETERAN
(ICh. Dein Hards Chocolate Starcraft x ICh. Ubina du Val du Morakopf)

ICh. Dixie od Strážců hor: výborná 1
(ICh. Dein Hards Chocolate Starcraft x ICh. Ubina du Val du Morakopf)

ICh. Great Agáta od Strážců hor: výborná 1
(ICh. Tyronica Born For Winning x ICh. Agáta z Melounova)

Ch. Island od Strážců hor: výborný 2, r.CAC
(Emir Jurastic bernaros x Ch. Elisabeth od Strážců hor)

ICh. Iwan od Strážců hor: výborný 2, r.CAC
(Emir Jurastic bernaros x Ch. Elisabeth od Strážců hor)

Quina od Strážců hor: výborná 2, r.CAC
(ICh. Milan od Strážců hor x Ch. Chelsea od Strážců hor)

Ch. Hanah od Strážců hor: výborná 2
(ICh. Tyronica Born For Winning x Ch. Greta z Rubaničiek)

ICh. Laura od Strážců hor: výborná 3
(ICh. Ambassador v.h. Borgerbos x Ch. Elisabeth od Strážců hor)

Queen of Bohemica od Strážců hor: výborná 3
(ICh. Milan od Strážců hor x Ch. Chelsea od Strážců hor)

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 3
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)

Ch. Univers od Strážců hor: výborná 4
(ICh. Joker od Strážců hor x ICh. Lejla od Strážců hor)

Xara od Strážců hor: výborná 4
(Ch. Baron v. Goldachtal x Ch. Mischel od Strážců hor)


MVP GRAZ - A, 6.3.2016

rozhodčí: Delerue Pedro Sanches, PT

Xena od Strážců hor: výborná 1, Jungendbeste, BOB
(Ch. Baron v. Goldachtal x Mischel od Strážců hor)


MVP BUDAPEŠŤ - HUN, 21.2.2016

rozhodčí: Harsányi Péter, HU

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, CACIB, BOS
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


MVP BUDAPEŠŤ - HUN, 20.2.2016

rozhodčí: Vladimir Piskay, SK

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, CACIB, BOB
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


MVP BUDAPEŠŤ - HUN, 19.2.2016

rozhodčí: Szabo Sándor, HU

Ch. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, CACIB
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


MVP BUDAPEŠŤ - HUN, 18.2.2016

rozhodčí: Agnes Ganami Kertes, IL

Ch. Susan od Strážců hor: velmi dobrá 1
(ICh. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


MVP BRNO - CZ, 7.2.2016

rozhodčí: Uschi Eisner, A

JCh. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS
(ICH. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)

JCh. Univers od Strážců hor: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS, nový Český šampion
(Ch. Joker od Strážců hor x ICH. Lejla od Strážců hor)

JCh. Ursy od Strážců hor: výborná 1, CAC, res.CACIB
(Ch. Joker od Strážců hor x ICH. Lejla od Strážců hor)


MVP BRNO - CZ, 6.2.2016

Susan BOS Brno 2016

rozhodčí: Milan Plundra, CZ

JCh. Susan od Strážců hor: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS, nový Český šampion, nový Šampion ČMKU
(ICH. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)

Ursy od Strážců hor: výborná 1, CAC, res.CACIB, nový Český junior šampion
(Ch. Joker od Strážců hor x ICH. Lejla od Strážců hor)

JCh. Univers od Strážců hor: výborná 2, res.CAC
(Ch. Joker od Strážců hor x ICH. Lejla od Strážců hor)


ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2015 PRAHA - CZ, 23.1.2016

rozhodčí: Boris Chapiro (F), Jean-Jacques Dupas (F), Jaroslav Matyáš (SK),
Otakar Vondrouš (CZ), Miroslav Václavík (CZ)

foto: Honza Bendl a Martina Trávníčková

Joker BIG Ch of Ch 2015
Joker CH CH 2015

ICh. JOKER od Strážců hor - BEST IN GROUP

Lord Ch of CH 2015

ICh. LORD od Strážců hor - vybrán mezi nejlepších 8 psů ve II. FCI skupině

NVP BRNO - CZ, 10.1.2016

Rita BOB NVP Brno 2016
Rachel Brno 2016 BOS

rozhodčí (BOB): Otakar Vondrouš, CZ
rozhodčí (BIG): Bojan Matakovič, HR

Ch. Rita od Strážců hor: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, Národní vítěz, BOB,
vybrána mezi nejlepších 8 psů ze II. FCI skupiny, nový Český šampion

(Ch. EW. Garry z Kamenné kolonie x Ch. Mischel od Strážců hor)

Ch. Rachel od Strážců hor: výborná 1, CAC, CAC ČMKU, Národní vítěz, BOS,
nový Český šampion, nový Šampion ČMKU

(Ch. EW. Garry z Kamenné kolonie x Ch. Mischel od Strážců hor)

Ch. Sarah od Strážců hor: výborná 1, CAC, nový Český šampion
(ICH. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)

ICh. Diggy od Strážců hor: výborná 1, BOV

JCh. Univers od Strážců hor: výborná 1, CAC
(Ch. Joker od Strážců hor x ICH. Lejla od Strážců hor)

JCh. Stefanie od Strážců hor: výborná 1, CAC
(ICH. Lord od Strážců hor x Ch. Dein Hards Wild Gossip)


MVP NÜRNBERG - D, 10.1.2016

rozhodčí: Reinhold Welsch, D

ICh. Laura od Strážců hor: výborná 1, CAC, r.CACIB
(ICh. Abassador v.h. Borgerbos x Ch. Elisabeth od Strážců hor)

Archiv výstavních výsledků Strážců hor a dalších našich psů od roku 2016


 

 
Copyright © 2010 - 2020 Milan Plundra, všechny texty a obrázky jsou osobním vlastnictvím a nemohou být kopírovány a dále publikovány bez našeho souhlasu.